Szczegółowe informacje

 •  
   

  Visual MODFLOW Flex

  Wykorzystanie nowoczesnych metod i narzędzi w tworzeniu modeli hydrogeologicznych i wariantowych modeli konceptualnych


  Cel kursu:

  Szkolenie ma na celu praktyczne zaznajomienie uczestników z programem Visual MODFLOW Flex. Program ten posiada nowy intuicyjny interfejs dla Visual MODFLOW, ale również dysponuje szeregiem nowych funkcji, poprawiających wydatnie proces definiowania zaawansowanych modeli konceptualnych, a następnie ich realizacji w modelowaniu numerycznym. W programie Visual MODFLOW Flex zmieniona została klasyczna i stosowana od lat filozofia tworzenia modelu numerycznego, polegająca na wprowadzaniu danych i warunków brzegowych na zdyskretyzowaną domenę (siatkę bloków obliczeniowych). Obecnie program Visual MODFLOW Flex oferuje możliwość wprowadzania danych i warunków brzegowych do przyjętej domeny modelu, w warunkach pełnej współpracy z programami GIS. Największą wartością programu Visual MODFLOW Flex jest możliwość stworzenia kilku różnych modeli numerycznych, o różnym typie siatki obliczeniowej tj. a) ze zmienną topografią spągu i stropu warstw – ang. deformed, b) jednorodną o stałej miąższości i dużej liczbie warstw – ang. uniform oraz c) ze zmienną topografią spągu i stropu i jednocześnie wewnętrznym podziale poszczególnych warstw litologicznych na warstwy o stałej lub zbliżonej miąższości – ang. deformed-uniform. Większa elastyczność programu Visual MODFLOW Flex w odniesieniu do stosowanych siatek obliczeniowych w istotny sposób skraca czas konieczny dla stworzenia wykalibrowanego modelu numerycznego. Ponadto program Visual MODFLOW Flex charakteryzuje się wyraźnie wyższą jakością narzędzi wizualizacji danych 2D/3D oraz możliwością tworzenia modeli numerycznych dla programu FEFLOW, opartego o metodę elementów skończonych. Szkolenie opiera się na całkowicie oryginalnych przykładach opracowanych na podstawie rzeczywistych danych z terenu Polski. Obejmują one zagadnienia z zakresu typowego modelu przepływu wód podziemnych w obrębie systemu wodonośnego oraz migracji zanieczyszczeń ze składowiska odpadów.

  Czas trwania:
  Szkolenie dwudniowe, w godz. 09:00 - 16:00

  Poziom zaawansowania:
  Podstawowy

  Adresaci kursu:
  Osoby zajmujące się zagospodarowaniem, ochroną i monitoringiem wód podziemnych oraz problematyką migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych. Specjaliści z dziedziny ochrony środowiska, inżynierii środowiska, hydrogeologii i nauk pokrewnych.

  Wymagania wstępne:
  Znajomość ogólnych zasad tworzenia map cyfrowych (np. podstawy obsługi programu Surfer) oraz zagadnień z zakresu hydrogeologii, w szczególności dynamiki wód podziemnych.

  Program kursu:

  1. Podstawy metodyczne modelowania numerycznego dla środowiska wód podziemnych.
  2. Podstawowe zasady tworzenia hydrogeologicznych modeli konceptualnych.
  3. Wytyczne dla przygotowania danych do tworzenia modeli konceptualnych i numerycznych modeli hydrogeologicznych (rodzaj i typ danych, format i organizacja plików źródłowych itp.).
  4. Podstawowe opcje i możliwości nowego interfejsu graficznego (GUI) programu Visual MODFLOW Flex.
  5. Praktyczne wykonanie modelu hydrogeologicznego w oparciu o program Visual MODFLOW Flex
   - tworzenie modelu konceptualnego sytemu hydrogeologicznego
   - bezpośrednie wprowadzenie danych oraz ich import z programów GIS
   - tworzenie wielu, zróżnicowanych pod względem typu siatek obliczeniowych, modeli numerycznych
   - optymalizacja procesu obliczeniowego i kalibracji modelu
   - wykorzystanie zaawansowanych narzędzi wizualizacji wyników obliczeń modelowych.