Szczegółowe informacje

 •  
   

  Statgraphics

  Elementy statystyki.


  Cel kursu:
  Zaznajomienie uczestników z obsługą programu, wprowadzenie w podstawowe zagadnienia statystyki i wskazanie sposobów na wykorzystanie programu do analizy zjawisk z różnych dziedzin. Kurs wprowadza uczestników w zagadnienia statystyk opisowych oraz ich wykorzystania w codziennej pracy.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 9:00 - 16:00.

  Adresaci kursu:
  Kurs przeznaczony jest dla osób wykorzystujących w codziennej pracy podstawową analizę statystyczną bazującą na niedużych zbiorach danych. Również dla osób, które pragną poszerzyć swoją podstawową wiedzę z zakresu statystyki.

  Wymagania wstępne:
  Znajomość podstawowych pojęć statystycznych.

  Program kursu:

  1. Zaznajomienie z funkcjami programu
   - wprowadzanie
   - operacje na danych
   - wykresy
  2. Analiza jednej zmiennej
   - dane ilościowe, jakościowe
   - skale pomiarowe
   - rozkłady
   - losowość próby
   - miary skupienia, rozproszenia, położenia
  3. Testy statystyczne
   - informacje teoretyczne
   - testy dla średnich, mediany, wariancji
   - test dla grup zależnych
  4. Analiza wielu zmiennych
   - testy dla średnich, t-Studenta, test χ2
   - miary współzależności - korelacje
  5. Testy nieparametryczne
   - badanie niezależności cech, zgodności rozkładów
  6. Badanie normalności rozkładu
   - test Shapiro-Wilka
   - test χ2
   - test Kołmogorowa-Smirnowa
  7. Obróbka danych
   - transformacja zmiennych
   - wielokrotna analiza na różnych danych