Szczegółowe informacje

 •  
   

  Statgraphics

  Budowa modeli statystycznych.


  Cel kursu:
  W czasie trwania kursu prezentowane są uczestnikom możliwości zaawansowanego wykorzystania programu Statgraphics Centurion do modelowania i statystycznej analizy danych.
  Kurs wprowadza w procedury wielowymiarowej analizy współzależności danych, prezentuje szereg operacji
  dokonywanych w środowisku Statgraphics, zaznajamia uczestników z zagadnieniami budowy modeli statystycznych i metodami ich interpretacji oraz praktycznego wykorzystania.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 9:00 - 16:00.

  Adresaci kursu:
  Uczestnicy kursu stopnia pierwszego i drugiego oraz osoby korzystające z analiz statystycznych w oparciu o program Statgraphics i pragnące poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą modeli statystycznych.

  Wymagania wstępne:
  Umiejętność obsługi programu Statgraphics w zakresie szkolenia podstawowego, znajomość podstawowych zagadnień z zakresu statystyki.

  Program kursu:

  1. Miary współzależności
  2. Korelacja liniowa, rangowa
  3. Model regresji liniowej
   - funkcja regresji
   - regresja liniowa, wielomianowa
   - transformacja zmiennych, transformacja Boxa-Coxa
   - uwarunkowanie macierzy
   - dobór zmiennych
  4. Analiza regresji wielorakiej
   - interpretacja wyników obliczeń
   - dopasowanie modelu do danych empirycznych
   - macierze źle uwarunkowane, poprawianie dobroci oszacowania parametrów
   - regresja krokowa
  5. Regresja nieliniowa
  6. Analiza probitów
  7. Analiza logitowa
  8. Obróbka danych
   - transformacja zmiennych
   - wielokrotna analiza na różnych danych
   - wykresy