Szczegółowe informacje

 •  
   

  Statgraphics

  Metody grupowania.


  Cel kursu:
  Kurs przedstawia szereg zaawansowanych metod analizy danych wykorzystując program Statgraphics Centurion. Kurs ma na celu zaznajomienie uczestników z różnymi typami wielowymiarowych analiz i możliwościami ich zastosowania w codziennej pracy. Umiejętności utrwalane są poprzez wykonywanie ćwiczeń praktycznych oraz porównywanie uzyskanych efektów pracy z innymi uczestnikami.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 9:00 - 16:00.

  Adresaci kursu:
  Uczestnicy kursów niższych stopni oraz osoby zajmujące się złożoną problematyką statystyczną, poszukujące najlepszych metod analitycznych do wykorzystania w pracy zawodowej.

  Wymagania wstępne:
  Umiejętność obsługi programu Statgraphics w zakresie szkolenia podstawowego, znajomość podstawowych zagadnień z zakresu statystyki.

  Program kursu:

  1. Analiza wariancji (jedno- i wieloczynnikowa)
   - sprawdzanie założeń
   - interpretacja wyników
   - testy jednorodności grup
   - pojęcie interakcji
  2. Analiza czynnikowa
   - zastosowania
   - interpretacja wyników
   - rotacja macierzy czynników
  3. Analiza składowych głównych
  4. Analiza taksonomiczna (skupień)
   - miary odległości
   - różne rodzaje analiz
   - interpretacja dendrogramu
  5. Analiza dyskryminacyjna