Szczegółowe informacje

 •  
   

  EndNote

  Tworzenie i wykorzystywanie baz bibliograficznych w pracach nad redagowaniem tekstów do publikacji naukowych.

  Cel kursu:
  Zaznajomienie uczestników z obsługą programu EndNote, w tym omówienie bibliotek i referencji wykorzystywanych przez program, parametrów sterujących pracą, możliwości wykorzystania baz zewnętrznych online, baz z plików oraz współpracy z edytorami zewnętrznymi.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Adresatami są osoby wykorzystujące do zarządzania bazami bibliograficznymi program EndNote oraz osoby chcące dokładniej poznać jego bogate możliwości.

  Program kursu:

  1. Wprowadzenie w środowisko programu EndNote
   - do czego służy EndNote?
   - EndNote Demo i EndNote Viewer
   - EndNote Web
   - jaki zakres obejmuje to szkolenie?
   - serwis dla użytkownika i pomoc techniczna
        • rejestracja programu
        • pełna dokumentacja programu
        • pomoc techniczna
   - instalacja programu
        • środowisko MS Windows
        • środowisko Macintosh
   - uaktualnienie do EndNote X7 z wersji starszych
   - sprawdzanie poprawności instalacji
   - kompatybilność z edytorami tekstu
        • środowisko MS Windows
        • środowisko Macintosh
  2. Biblioteka programu EndNote
   - co to jest biblioteka programu EndNote?
   - operacje w bazie bibliograficznej programu EndNote
   - uruchomienie programu i otwieranie biblioteki
   - praca z bazami współdzielonymi
   - interfejs użytkownika
        • panel wykazu referencji
        • szczegóły wybranej referencji
   - sortowanie wykazu referencji
   - operacje na wybranej referencji
   - wyszukiwanie informacji w bazie referencyjnej
   - grupowanie referencji zawartych w bibliotece
  3. Parametry pracy systemu
   - opcje podstawowe
        • wybór opcji startu programu
        • zmiana fontu wyświetlania biblioteki
   - przegląd parametrów sterujących pracą programu
        • grupa parametrów change case
        • grupa parametrów display fields
        • grupa parametrów display fonts
        • grupa parametrów duplicates
        • grupa parametrów find full text
        • grupa parametrów folder locations
        • grupa parametrów formatting
        • grupa parametrów libraries
        • grupa parametrów read/unread
        • grupa parametrów reference types
        • grupa parametrów sorting
        • grupa parametrów sync
        • grupa parametrów spell check
        • grupa parametrów temporary citations
        • grupa parametrów term lists
        •
   grupa parametrów url’s & links
  4. Tworzenie nowych referencji
   - tworzenie rekordów w bibliotece
   - tworzenie rekordu przez jego edycję
   - listy terminów
  5. Przeszukiwanie baz danych online
   - połączenie z bazą danych
   - przeszukiwanie bazy
  6. Import danych do lokalnej bazy
   - import informacji z plików PDF
   - import z pliku tekstowego
  7. Współpraca z MS Word
   - instalacja EndNote'a w środowisku edytora MS Word
   - kompatybilność środowisk EndNote i MS Word
   - komunikacja poprzez mechanizm CWYW
   - edycja cytowań w środowisku MS Word i tworzenie bibliografii