Szczegółowe informacje

 •  
   

  Reference Manager

  Dostęp do internetowych baz danych z poziomu programu Reference Manager i wykorzystanie ich treści w tworzeniu bazy lokalnej i cytowaniu w publikacjach.


  Cel kursu:
  Zaznajomienie uczestników z obsługą programu Reference Manager, w tym zaprezentowanie baz bibliograficznych, referencji czy parametrów sterujących pracą programu. Szeroko omówiona zostanie baza bibliograficzna i referencyjna, operacje na nich oraz tworzenie nowych baz.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Adresatami są osoby wykorzystujące do zarządzania bazami bibliograficznymi program Reference Manager oraz osoby chcące szerzej poznać jego możliwości.

  Program kursu:

  1. Wprowadzenie
   - objaśnienia stosowanych terminów
   - wymagania sprzętowe
   - instalacja
   - instalacja i używanie programu w sieci komputerowej
   - zalecenia szczególne
   - procedura uaktualniania wersji
   - zasoby internetowe
  2. Podstawowe operacje w środowisku programu
   - uruchomienie programu
   - system pomocy online
   - podstawowe operacje na bazach bibliograficznych
        • baza bibliograficzna jako baza danych
        • otwieranie bazy
        • zapisywanie danych i zamykanie bazy
        • tworzenie nowej, pustej bazy
        • wielkość bazy danych
  3. Elementy interfejsu użytkownika i ich modyfikacja
   - panel wykazu referencji
        • dostosowanie wyglądu listy referencji
        • wybór pól do wykazu referencji
        • zaznaczanie i podświetlanie referencji
        • sortowanie wykazu, zmiana porządku sortowania
        • sortowanie tekstu i znaki diakrytyczne
   - okno szczegółów referencji
   - paski narzędziowe i linia stanu
   - parametry pracy programu i ich modyfikacja
        • zakładka General
        • zakładka Retrieval
        • zakładka Import
        • zakładka Reference Edit
        • zakładka Duplicate Search
        • zakładka Attachments
        • zakładka Internet Search
  4. Baza bibliograficzna programu Reference Manager
   - struktura bazy danych
        • istotne fakty dotyczące referencji
        • operacje w rekordzie referencji
        • typ referencji
        • rodzaje pól w rekordzie
             » Reference Identifiers RefID
             » Titles
             » Authors
             » Date primary and secondary
             » Notes
             » Abstrac
             » Keywords
             » Reprint
             » Start Page, End Page
             » Periodical, Magazine, Newspaper, Journal
             » Edition
             » ISBN, ISSN
             » Pola linkowane
             » Definiowanie pola Web/URLS
             » Definiowanie połączenia do pliku
        • wskazówki wyboru typu referencji
   - ograniczenia bazy bibliograficznej i dostęp do danych
  5. Operacje w bazach referencyjnych
   - przeglądanie zawartości bazy i jej modyfikacja
        • modyfikacja na poziomie rekordów referencji, panel listy rekordów
        • modyfikacja na poziomie pól referencji, panel zawartość referencji
   - przeszukiwania bazy danych
   - wykazy bibliograficzne
        • bibliografia tematyczna
        • bibliografia niezależna
        • wydruk bibliografii
  6. Operacje na bazach danych
   - kopiowanie referencji między bazami
   - powielanie referencji
  7. Tworzenie bazy danych
   - ręczne dodawanie nowych referencji
        • listy terminów i fraz
        • odszukiwanie z użyciem list terminów
        • kopiowanie list periodyków
        • kreowanie synonimów
   - przeszukiwanie serwisów bibliograficznych
        • przeszukiwanie bazy PubMed
        • ISI Web of Knowledge
   - import referencji
        • definiowanie filtrów importu
  8. Strategia wyszukiwania danych
   - definiowanie strategii przeszukiwania
   - zapisywanie strategii przeszukiwania
  9. Mechanizm Cite While You Write
   - współpraca z MS Word
        • wstawianie i edycja cytowań w środowisku MS Word
        • zmiana stylu bibliografii
  10. Bezpośredni wydruk bibliografii