Szczegółowe informacje

 •  
   

  Visual MODFLOW Flex

  Zastosowanie modelowania hydrogeologicznego w zaawansowanych zagadnieniach migracji zanieczyszczeń i remediacji wód podziemnych


  Cel kursu:
  Szkolenie jest adresowane do potencjalnych bardziej zaawansowanych użytkowników programu Visual MODFLOW Flex i obejmuje zagadnienia z zakresu migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych oraz projektowania systemów remediacji wód podziemnych. Zagadnienia te w ostatnim czasie zyskują na znaczeniu i coraz częściej są realizowane w ramach projektów naukowo-badawczych oraz wdrożeniowych. Szkolenie opiera się na całkowicie oryginalnym przykładzie opracowanym na podstawie rzeczywistych danych z ogniska zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi z terenu Polski. Uczestnicy kursu poza wiedzą w zakresie tworzenia modeli migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych uzyskają cenne umiejętności w zakresie projektowania elementów systemu remediacji wód podziemnych, weryfikacji ich skuteczności oraz dalszej optymalizacji.

  Czas trwania:
  Szkolenie dwudniowe, w godz. 09:00 - 16:00

  Poziom zaawansowania:
  Średnio zaawansowany

  Adresaci kursu:
  Osoby zajmujące się zagospodarowaniem, ochroną i monitoringiem wód podziemnych oraz problematyką migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych. Specjaliści z dziedziny ochrony środowiska, inżynierii środowiska, hydrogeologii i nauk pokrewnych.

  Wymagania wstępne:
  Znajomość ogólnych zasad tworzenia map cyfrowych (np. podstawy obsługi programu Surfer) oraz zagadnień z zakresu hydrogeologii, w szczególności dynamiki wód podziemnych oraz migracji zanieszczeń w środowisku wód podziemnych.

  Program kursu:

  1. Podstawy metodyczne modelowania numerycznego dla środowiska wód podziemnych.
  2. Wytyczne dla przygotowania danych do tworzenia numerycznych modeli hydrogeologicznych migracji zanieczyszczeń (rodzaj i typ danych, format i organizacja plików źródłowych itp.).
  3. Podstawowe informacje w zakresie zanieczyszczenia i remediacji wód podziemnych oraz projektowania systemów remediacyjnych.
  4. Podstawowe opcje i możliwości klasycznego oraz nowego interfejsu graficznego (GUI) programu Visual MODFLOW Flex.
  5. Praktyczne wykonanie oryginalnego modelu hydrogeologicznego migracji zanieczyszczeń i remediacji wód podziemnych w oparciu o program Visual MODFLOW Flex
   - definiowanie modelu numerycznego wraz z opracowaniem modelu konceptualnego (zasięg, granice, liczba warstw, warunki brzegowe itp.)
   - bezpośrednie wprowadzanie danych oraz ich import z plików źródłowych
   - optymalizacja procesu obliczeniowego i kalibracji modelu
   - wykorzystanie zaawansowanych narzędzi wizualizacji wyników obliczeń modelowych, ze szczególnym uwzględnieniem animacji (plików filmowych)
   - projektowanie elementów systemu remediacji wód podziemnych (studnie przechwytujące i zasilające, dreny, ścianki szczelne, przepuszczalne bariery reaktywne itp.)
   - weryfikacja rezultatów prac remediacyjnych i dalsza optymalizacja przyjętego systemu remediacji wód podziemnych.