Szczegółowe informacje

 •  
   

  Logo
  Tutorial

  EndNote

  Materiał przedstawiony w krótkim kursie prezentuje ogólną ideę, na której oparto nową postać kursów e-learningowych oferowanych przez firmę Gambit. Kursy przygotowywane są w postaci prezentacji stworzonej w programie ADOBE Captivate. Przyjęto określoną strukturę kursów, przyjazną stronę graficzno-kolorystyczną oraz rozbudowano treści merytoryczne. Omawiane treści zostały podzielone na części, w zależności od poruszanego tematu, także każdy slajd stanowi pewną tematycznie zamkniętą całość. Istotę kursów nadal stanowią screencasty - filmy obrazujące pracę z danym programem pokazane z punktu widzenia użytkownika, opatrzone komentarzem lektora. Lektorami w proponowanych przez nas kursach są osoby posiadające doświadczenie w pracy z danym programem.

  Tutorial skierowany jest do początkujących użytkowników kursów e-learningowych.
  Z elementami zawartymi w nim (takimi jak: galerie, powiększane zrzuty ekranu, schematy itp.) użytkownik spotka się pracując z konkretnymi kursami, których tematy będą związane z określonymi programami oferowanymi przez firmę Gambit.

  Tutorial dostępny jest bezpłatnie i bez ograniczenia czasowego.

  Kliknij na poniższy link, aby rozpocząć tutorial.