Zasady przyznawanych rabatów

I. Kursy e-learningowe
1. Zakup kursu z nową licencją programu w ramach oferowanych Zestawów - bardzo atrakcyjne ceny, wysokość zniżki uzależniona od konkretnego Zestawu.
2. Zakup kursu wraz z aktualizacją (upgrade) programu lub kontraktu serwisowego oraz w okresie 60 dni od zakupu nowej licencji oprogramowania: 20% zniżki.
3. Zakup kursu przez studenta lub doktoranta: 15% zniżki.
4. Zakup kursu w okresie 60 dni od zakupu aktualizacji programu (upgrade) oraz w okresie ważności kontraktu serwisowego licencji oprogramowania: 10% zniżki.

* zniżki nie sumują się

  • Przysługujące zniżki przyznawane są na podstawie faktury zakupu oprogramowania lub kontraktu serwisowego (z wyłączeniem pkt. I/1).
  • Z rabatu może skorzystać zarejestrowany użytkownik danego programu lub wskazane przez niego osoby.
  • Do zakupu ze zniżką studencką uprawnia udokumentowanie statusu studenta lub doktoranta.


Ostatnia modyfikacja: czwartek, 21 maj 2020, 09:23