Kategorie materiału szkoleniowego.

Zgromadzony na portalu materiał szkoleniowy prezentuje wykorzystanie wybranych programów komputerowych w pracach naukowych i inżynierskich.


Materiał zgromadzony na portalu, niezależnie od tego, jakiego programu komputerowego dotyczy dostępny jest w dwóch kategoriach. Są to kategorie Kurs i Zagadnienie.


Kurs jest szkoleniem szeroko prezentującym zagadnienia będące jego tematem. Oparty jest głównie na sekwencjach video, prezentujących bezpośrednio pracę z programem i na tej podstawie omawiających różne jej aspekty. Ekrany z tekstem objaśniającym są ograniczone do niezbędnego minimum, a sekwencje statycznej grafiki służą do gruntownego wyjaśnienia omawianych zagadnień. Czasowe ramy szkolenia typu Kurs odpowiadają czasowi trwania jednodniowego szkolenia stacjonarnego i obejmują okres 6-7 godzin. Osoba zapoznające się materiałem tego typu kursu musi w tym celu przeznaczy łącznie taką ilość czasu, ale będzie mieć do materiału kursu dostęp przez okres kilku lub kilkunastu dni.


Materiał szkoleniowy kategorii Zagadnienie zorganizowany jest w podobny sposób, ale dotyczy wybranego problemu, określonego zagadnienia. Jego ramy czasowe to okres od 15 do 30 minut. Jest rodzajem „szybkiej pomocy”, skierowanej do osób, które pracując w środowisku jednego z programów objętych szkoleniami stanęły przed koniecznością wykonania obliczeń lub przeprowadzenia wizualizacji, których realizacja natrafiła na trudności. Materiał typu Zagadnienie w sposób szybki i przejrzysty pomoże rozwiązać napotkanie problemy w eksploatacji programu.

Ostatnia modyfikacja: środa, 18 styczeń 2012, 14:39