MAPVIEWER

Mapviewer7

MAPVIEWERTM

MapViewer jest pakietem firmy Golden Software, Inc. Program przeznaczony jest do tworzenia map tematycznych, czyli wizualizacji danych liczbowych  w formie graficznej na podkładzie z mapy. Każdy obiekt mapy ma przypisany identyfikator, a powiązany z nią arkusz danych zawiera wielkości liczbowe, które są przedmiotem wizualizacji. Obiektami mapy są najczęściej obszary płaskie, ale może być to też punkty lub linie. Pozwala to w sposób przejrzysty obrazować rozkład danych na określonym obszarze.

Podstawą wizualizacji w programie jest tzw. mapa bazowa, która może być importowana do programu z różnych źródeł i modyfikowana za pomocą narzędzi zawartych w programie oraz arkusz danych liczbowych, które mają być przedmiotem prezentacji. 

MapViewer dostarczany jest przez producenta z zestawem map bazowych, które nie obejmują szczegółów podziału administracyjnego Polski. Dlatego aby umożliwić tworzenie wizualizacji na bazie mapy Polski zostały opracowane stosowne mapy, obejmujące terytorium Polski z aktualnym podziałem administracyjnym na regiony, województwa, podregiony, powiaty i gminy.

Obszary zastosowań programu są różnorodne. Można za jego pomocą zobrazować regiony sprzedaży, obszary strategii marketingowych, czy rozkład danych demograficznych. Może przedstawiać dane ekologiczne lub geologiczne, ale też geograficznie rozłożony dowolny parametr jak na przykład liczbę samochodów na jedną rodzinę w gminach, liczbę zachorowań na grypę w poszczególnych powiatach i jej związek z liczbą sprzedanych szczepionek przeciw grypie, bądź liczbę sprzedanych usług telefonii komórkowych, bankowych lub energetycznych w danych województwach. 

Pole zastosowań jest nieograniczone i o tym, jakiego rodzaju dane będą przedstawiane decyduje użytkownik programu.

Każda wielkość, która związana jest z pewnym obiektem mapy, obszarem płaskim, obiektem liniowym lub punktem, może podlegać wizualizacji za pomocą tego programu.

Szczegóły dotyczące programu znajdą Państwo na stronie www.mapviewer.pl

Ostatnia modyfikacja: środa, 5 sierpień 2015, 11:39