SURFER

Surfer11

SURFER ®

Surfer jest pakietem firmy Golden Software, Inc. Program ten przeznaczony jest do tworzenia odwzorowań powierzchni terenu lub rozkładu wartości w układzie trójwymiarowym. Pozwala on  w szybki sposób tworzyć mapy warstwicowe, trójwymiarowe mapy powierzchniowe oraz inne odwzorowania powierzchni. Bogate możliwości edycji map pozwalają dostosować ich wygląd do indywidualnych wymagań użytkownika. Mapy tworzone są na podstawie danych XYZ, z których za pomocą wbudowanych metod interpolacyjnych tworzona jest regularna siatka wartości (gridding) będąca podstawą wszelkich wizualizacji w formie map i analiz ilościowych wykonanych na bazie tych siatek. 

Dzięki zaawansowanym narzędziom zawartym w programie znajduje on zastosowanie
w systemach monitoringu środowiska do wizualizacji zmian zachodzących w przyrodzie.
Za pomocą programu można sporządzić m.in. rozkład stężenia danego pierwiastka występującego w glebie na danym obszarze, gdzie dokonano pomiaru w określonych punktach. Dane wejściowe do programu stanowią współrzędne geograficzne X,Y tych punktów, natomiast zmienna Z określa stężenie danej substancji. Efektem jest mapa izolinii przedstawiająca rozkład badanej substancji na określonym obszarze.

Program jest wykorzystywany również do prezentacji zdarzeń opadowych oraz modelowania terenów zalewowych.

Dzięki wyposażeniu programu w możliwość operowania układami współrzędnych, włącznie z obowiązującymi układami odniesienia na obszarze Polski, jest wykorzystywany także
w geodezji.

Surfer posiada bogaty zestaw narzędzi obliczeniowych. Już na etapie tworzenia siatki możliwe jest dobranie różnych algorytmów interpolacji wartości w węzłach siatki. Stworzona siatka wartości jest podstawą do obliczeń objętości, powierzchni rzutów i krzywizn, wyznaczania przekrojów, itp. Dzięki tym możliwościom program przydatny jest np. przy obsłudze składowisk odpadów, gdzie istnieje potrzeba monitorowania kubatury mas ziemi, a nasypy przybierają skomplikowane kształty.

Wizualizacje wykonane w środowisku programu Surfer są wykorzystywane w analizie zagadnień z zakresu astronomii i astrofizyki, gdzie przedmiotem analizy są bardzo duże pliki danych XYZ  i generowane są siatki wartości o dużej liczbie węzłów.  Wersja 64-bitowa programu pozwala na operować na siatkach o bardzo dużych rozmiarach.

Szczegóły dotyczące programu znajdą Państwo na stronie www.surfer.net.pl

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 19 luty 2013, 09:31