VOXLER ®

VOXLER ®      

Voxler jest to najnowszy pakiet firmy Golden Software, Inc., który służy do wizualizacji danych wolumetrycznych. Prosty interfejs programu umożliwia łączenie trójwymiarowych danych w jedną wizualizacje, która może składać się z punktów, map powierzchniowych, izolinii, wektorowych, rozproszonych, izopowierzchni i innych.

Stworzone w programie wykresy 3D mogą być obracane, powiększane, rozciągane, przecinane, mogą być w nich wycinane fragmenty w celu ich lepszego poznania, zrozumienia i interpretacji.

Program Voxler doskonale sprawdza się w środowisku:

1. Specjalistów zajmującymi się monitoringiem środowiska wykorzystujących dane z badań zanieczyszczeń gruntów,

2. Geonaukowców, którzy otrzymują dane z otworów wiertniczych, badań sejsmicznych,  petrograficznych, pomiarów teledetekcyjnych,

3. Geostatystyków obrazujących charakterystykę basenów,

4. Sejsmologów modelujących prędkości fal sejsmicznych,

5. Oceanologów analizujących dane 3D z pomiarów temperatury, zasolenia oraz  stanu zanieczyszczeń oceanów,

6. Hydrologów i hydrogeologów pracującymi nad wizualizacją danych wód podziemnych,

7. Meteorologów  wizualizujących dane z badań atmosferycznych,

8. Naukowców z dziedziny medycyny - do wizualizacji trójwymiarowych danych z badań magnetycznym rezonansem jądrowym, tomografią komputerową oraz z badań ultrasonograficznych,

9.  Biotechnologów wizualizujących dane uzyskane przy pomocy mikroskopii konfokalnej,

10. Biologów posiadających dane 3D z prób przeprowadzonych na organizmach,

11. Inżynierów, którzy analizują trójwymiarowe dane obrazujące rozkład objętościowy parametru obrazującego określony obiekt,

12. Osób, które pragną zobrazować rozkład danych trójwymiarowych.

Szczegóły dotyczące programu znajdą Państwo na stronie

www.gambit.net.pl/goldensoftware

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 19 styczeń 2012, 12:43