Materiały szkoleniowe

Udostępnienie plików

Materiały szkoleniowe dostępne są wyłącznie dla osób, które uczestniczyły w szkoleniach z określonych programów organizowanych przez firmę Gambit i zostały w jego trakcie poinformowane o dostępności materiałów dla danego szkolenia. Aby pobrać materiały należy wprowadzić podstawowe dane w celu weryfikacji. Uprawnienia do kopiowania weryfikowane są na podstawie imienia i nazwiska uczestnika szkolenia oraz numeru certyfikatu potwierdzającego odbycie szkolenia. Certyfikat jest przekazywany każdemu uczestnikowi w dniu szkolenia.


Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 23 czerwiec 2014, 11:00