Cennik szkoleń

Lp.ProgramTematCena nettoTermin
1 AquaChem Analiza i interpretacja danych hydrogeochemicznych 990,00 brak dostępnych terminów
2 AquaChem Wprowadzenie do modelowania hydrogeochemicznego z wykorzystaniem powiązanych programów AquaChem i PHREEQCI 1500,00 brak dostępnych terminów
3 EndNote Tworzenie i wykorzystywanie baz bibliograficznych w pracach nad redagowaniem tekstów do publikacji naukowych 890,00 brak dostępnych terminów
4 Grapher Wizualizacje w układzie kartezjańskim i biegunowym oraz tworzenie przestrzennych i płaskich wykresów trzech zmiennych w środowisku programu Grapher 890,00 brak dostępnych terminów
5 Grapher Wykorzystanie bogatych możliwości graficznej prezentacji danych programu Grapher w raportach i sprawozdaniach tworzonych w środowisku edytorów tekstu 890,00 brak dostępnych terminów
6 MapViewer Tworzenie map tematycznych w środowisku programu MapViewer i edycja ich parametrów 790,00 brak dostępnych terminów
7 MapViewer Metody analizy przestrzennej w środowisku programu MapViewer i ich wykorzystanie w procesie tworzenia map tematycznych 890,00 brak dostępnych terminów
8 Mathcad Prime Tworzenie dokumentów w środowisku programu i wprowadzenie do obliczeń numerycznych 790,00 brak dostępnych terminów
9 Mathcad 15 Realizacja obliczeń przez program Mathcad inicjowanych z poziomu innych aplikacji środowiska Windows 990,00 brak dostępnych terminów
10 Mathcad Prime Obliczenia statystyczne i analiza danych 990,00 brak dostępnych terminów
11 Mathcad 15 Analiza sygnałów i procedury przetwarzania obrazów w środowisku programu Mathcad w zastosowaniu do analizy obrazów w systemach przemysłowych 990,00 brak dostępnych terminów
12 Mathcad 15 Projektowanie eksperymentów (DOE) i procedury SixSigma jako narzędzia zarządzania jakością 990,00 brak dostępnych terminów
13 Mathematica Komponowanie dokumentu łączącego tekst, obliczenia i grafikę oraz realizacja obliczeń i wizualizacji w jego strukturach 790,00 brak dostępnych terminów
14 Mathematica Procedury graficznej prezentacji danych oraz zagadnienia programowania grafiki w zastosowaniu do wizualizacji danych 890,00 brak dostępnych terminów
15 Mathematica Narzędzia interaktywnej modyfikacji obiektów i ich zastosowanie do tworzenia profesjonalnych prezentacji danych z różnych dziedzin 990,00 brak dostępnych terminów
16 Mathematica Podstawowe procedury obliczeniowe w zakresie rachunku symbolicznego i numerycznego oraz ich zastosowanie w analizie danych i generowaniu raportów 990,00 brak dostępnych terminów
17 Mathematica Wykorzystanie komputerów wieloprocesorowych do realizacji obliczeń równoległych w środowisku programu Mathematica 990,00 brak dostępnych terminów
18 Mathematica Wykorzystanie zaawansowanych możliwości obliczeniowych i wizualizacyjnych programu Mathematica do prowadzenia analiz statystycznych 990,00 brak dostępnych terminów
19 Mathematica Analiza i wizualizacja danych pomiarowych w środowisku Mathematica 990,00 brak dostępnych terminów
20 Mathematica Równania różniczkowe w środowisku programu Mathematica i ich zastosowanie do rozwiązywania zagadnień technicznych 990,00 brak dostępnych terminów
21 Mathematica Metody analizy i przetwarzania obrazów w środowisku programu Mathematica z przykładami zastosowania do analiz obrazów medycznych 990,00 brak dostępnych terminów
22 Mathematica Analiza i przetwarzanie sygnałów w środowisku programu Mathematica z przykładami zastosowań do analizy drgań mechanicznych 990,00 brak dostępnych terminów
23 Modelowanie hydrogeologiczne Prognozowanie wpływu inwestycji na środowisko geologiczne i środowisko wodne w warunkach znacznego skomplikowania procesów i czynników naturalnych, w oparciu o oprogramowanie Visual ModFlow, AquaChem, AquiferTest, UnSat Suite firmy Waterloo Hydrogeologic 1500,00 brak dostępnych terminów
24 Modelowanie hydrogeologiczne Ocena i monitorowanie oddziaływań antropogenicznych na środowisko geologiczne i środowisko wodne w oparciu o oprogramowanie Visual ModFlow, AquaChem, AquiferTest, UnSat Suite firmy Waterloo Hydrogeologic 1500,00 brak dostępnych terminów
25 Modelowanie hydrogeologiczne Wykorzystanie programów Visual ModFlow, AquaChem, AquiferTest, UnSat Suite firmy Waterloo Hydrogeologic do rozwiązywania zagadnień problemowych z dziedziny ochrony i inżynierii środowiska oraz gospodarki wodnej 1500,00 brak dostępnych terminów
26 Origin Graficzna wizualizacja danych 790,00 brak dostępnych terminów
27 Origin Podstawy analizy danych w środowisku programu 990,00 brak dostępnych terminów
28 Origin Analiza i wizualizacja danych w naukach biomedycznych, farmakologii i toksykologii 990,00 brak dostępnych terminów
29 Origin Zastosowanie programu Origin w analizie sygnałów i przetwarzaniu obrazów w medycynie 990,00 brak dostępnych terminów
30 Origin Analiza przeżywalności i modelowanie krzywej dose-response w zagadnieniach ochrony środowiska i ekologii 990,00 brak dostępnych terminów
31 Origin Parametryzowane procedury importu danych, ich definiowanie i mechanizmy wielokrotnego wykorzystania w pozyskiwaniu danych pomiarowych w środowisku programu Origin 990,00 brak dostępnych terminów
32 Statgraphics Elementy statystyki z programem Statgraphics 790,00 brak dostępnych terminów
33 Statgraphics Wielowymiarowe analizy statystyczne w środowisku programu Statgraphics 890,00 brak dostępnych terminów
34 Statgraphics Budowa modeli statystycznych 890,00 brak dostępnych terminów
35 Statgraphics Metody grupowania 890,00 brak dostępnych terminów
36 Surfer Mapy izolinii i wizualizacja danych przestrzennych w środowisku programu Surfer 890,00 brak dostępnych terminów
37 Surfer Automatyzacja wizualizacji i analiz za pomocą języka skryptowego 890,00 brak dostępnych terminów
38 Surfer Operacje na siatkach wartości i zaawansowane techniki edycji map izolinii w wizualizacji zagadnień z zakresu monitoringu środowiska 990,00 brak dostępnych terminów
39 Surfer Modelowanie wariogramu jako technika zwiększenia dokładności map izolinii 990,00 brak dostępnych terminów
40 Surfer Mapy wielowarstwowe jako narzędzie wizualizacji danych 990,00 brak dostępnych terminów
41 UnSat Suite Plus Nowoczesne narzędzie dla modelowania przepływu wody i migracji zanieczyszczeń w strefie aeracji 1500,00 brak dostępnych terminów
42 Visual MODFLOW Flex Wykorzystanie nowoczesnych metod i narzędzi w tworzeniu modeli hydrogeologicznych i wariantowych modeli konceptualnych 1450,00 brak dostępnych terminów
43 Visual MODFLOW Flex Zastosowanie modelowania hydrogeologicznego w zaawansowanych zagadnieniach migracji zanieczyszczeń i remediacji wód podziemnych 1500,00 brak dostępnych terminów
44 Visual MODFLOW Flex Zastosowanie modelowania hydrogeologicznego w zaawansowanych zagadnieniach z dziedziny hydrogeologii górniczej, odwadniania i eksploatacji ujęć wód podziemnych 1500,00 brak dostępnych terminów
45 Voxler Sieć wizualizacji jako podstawa analizy danych wolumetrycznych 890,00 brak dostępnych terminów
46 Voxler Wizualizacja danych wolumetrycznych i jej wykorzystanie w prezentacjach złożonych struktur danych 890,00 brak dostępnych terminów

Do otwarcia szkolenia w danym terminie wymagane jest zgłoszenie minimum 5 osób.

Do podanych kwot należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

UWAGA!
Niniejszym informujemy, że począwszy od miesiąca lutego 2020r., firma GAMBIT Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o. wycofuje ze swojej oferty pozycje związane ze szkoleniami stacjonarnymi, dostępnymi do tej pory w naszym Centrum Szkoleń przy ul. Kordylewskiego 1 w Krakowie.
Decyzja ta podyktowana jest planami związanymi z całkowitym przejściem firmy w zakresie usług szkoleniowych na usługi dostępne online w formie szkoleń e-learningowych. Treści oferowanych przez naszą firmę kursów e-learningowych dostępne są w osobnej zakładce Portalu i będą również uzupełniane w nadchodzących miesiącach o nowe pozycje.

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 21 maj 2020, 10:43