EndNote

Kurs e-learningowy

Starter w trybie e-learningowym udostępniany jest użytkownikowi na okres 30 dni. Po uzyskaniu dostępu materiał kursu może być przeglądany przez użytkownika wielokrotnie za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Nie ma ograniczeń w dostępie do materiału szkoleniowego w okresie aktywności kursu. Po zalogowaniu użytkownika do portalu kurs jest dostępny w katalogu kursów w pozycji Moje kursy. Przeglądanie materiału szkoleniowego można kontynuowane na dowolnym urządzeniu, gdyż zapamiętywany jest ostatnio wyświetlany slajd prezentacji, a dostosowywanie wyświetlania materiału do rozmiarów ekranu (responsywność) pozwala efektywnie korzystać z kursu zarówno na komputerze stacjonarnym jak i na urządzeniach mobilnych.

EndNote: Zarządzanie bazami bibliograficznymi

Materiał kursu omawia pracę z programem, obejmującą pełny cykl zarządzania bazą referencji: od jej tworzenia, dodawania rekordów, wyszukiwania publikacji, poprzez grupowanie, współdzielenie biblioteki z innymi użytkownikami, po cytowanie referencji i formatowanie pełnego tekstu publikacji pisanej w edytorze tekstu. Prezentowane możliwości programu dotyczą zarówno wersji desktopowej programu, jak i serwisu online, do którego dostęp możliwy jest z dowolnego miejsca poprzez przeglądarkę internetową. Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do samodzielnej pracy, przy wykorzystaniu pełnych możliwości programu. Atutem kursu są pliki przykładowych bibliotek, które pozwalają użytkownikowi programu realizować ćwiczenia wraz z lektorem.
Kurs opracowano na bazie programu EndNote X8.

Łączny czas nagranych sekwencji pracy w środowisku programu wynosi około 220 minut.

Cena netto: 499.00 PLN