Opis materiału szkoleniowego

Materiał zgromadzony na tym portalu jest materiałem szkoleniowym z obsługi wybranej grupy programów komputerowych z zakresu obliczeń matematycznych oraz analizy i wizualizacji danych. Dla danego programu komputerowego pogrupowany jest w dwóch kategoriach, pełnowymiarowych czasowo kursów (odpowiednik szkolenia stacjonarnego w wymiarze 6-7 godzin) oraz wycinkowych zagadnień opisujących wybrane aspekty zastosowania programu (tak zwane "Szybkie porady", materiał w przygotowaniu). 


Materiał szkoleniowy został opracowany przez osoby o długoletnim doświadczeniu w zakresie wykorzystania programów komputerowych będących przedmiotem szkoleń. Bazuje on na rekomendowanej formie zajęć, pokazującej „na żywo” pracę z programem, gdyż bazuje na nagranych sekwencjach video. Nagrania zostały dokonane z udziałem autorów szkoleń, którzy krok po kroku prezentują poszczególne tematy z zakresu wykorzystania programu. Użytkownicy programów mogą, jeżeli zakupili wcześniej licencję i są jego użytkownikami, w równolegle do szkolenia uruchomionej sesji programu, na bieżąco realizować samodzielnie omawiane zagadnienia, zatrzymując wyświetlanie sekwencji video w dowolnie wybranych miejscach lub wielokrotnie powtarzać jej wyświetlanie.