Kategorie materiału szkoleniowego

Zgromadzony na portalu materiał szkoleniowy prezentuje wykorzystanie wybranych programów komputerowych w pracach dydaktycznych, naukowych i inżynierskich. Materiał ten niezależnie od tego, jakiego programu komputerowego dotyczy, dostępny jest w trzech kategoriach. Są to kategorie: Kurs, Starter i Szybkie porady (w opracowaniu).

Kurs jest szkoleniem szeroko prezentującym zagadnienia będące jego tematem. Oparty jest głównie na sekwencjach video, prezentujących bezpośrednio pracę z programem i na tej podstawie omawiających różne jej aspekty. Ekrany z tekstem objaśniającym są ograniczone do niezbędnego minimum, a sekwencje statycznej grafiki służą do gruntownego wyjaśnienia omawianych zagadnień. Czasowe ramy szkolenia typu Kurs odpowiadają czasowi trwania jednodniowego szkolenia stacjonarnego i obejmują łącznie czas nagranych filmów 6-7 godzin. Osoba zapoznająca się z materiałem tego typu kursu musi w tym celu przeznaczy łącznie taką ilość czasu, ale będzie mieć do materiału kursu dostęp na przykład przez okres 30 dni.

Starter jest szkoleniem dedykowanym osobom, które zamierzają rozpocząć pracę z programem. To krótkie szkolenie e-learningowe, w którym sekwencje video stanowią około 60 minut nagrań pracy z programem, zawiera materiał z zakresu podstawowych zagadnień z obsługi danego programu. Starter może zakupić każdy, kto pragnie poznać podstawy pracy z danym programem. Do pobrania w wersji pdf udostępniana jest również broszura zawierająca kompedium wiedzy przekazanej w tego typu szkoleniu.

Szybkie porady to mini-kursy zorganizowane w podobny sposób jak Kurs czy Starter, ale dotyczące wybranego problemu, określonego zagadnienia. Ich ramy czasowe to okres od 15 do 30 minut. Są rodzajem „szybkiej pomocy”, skierowanej do osób, które pracując w środowisku jednego z programów objętych szkoleniami stanęły przed koniecznością wykonania obliczeń lub przeprowadzenia wizualizacji, których realizacja natrafiła na trudności. Materiał typu Szybka porada w sposób szybki i przejrzysty pomoże rozwiązać napotkane problemy w eksploatacji programu.