Grapher

Kurs e-learningowy

Kurs w trybie e-learningowym udostępniany jest użytkownikowi na okres 30 dni. Po uzyskaniu dostępu materiał kursu może być przeglądany przez użytkownika wielokrotnie za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Nie ma ograniczeń w dostępie do materiału szkoleniowego w okresie aktywności kursu. Po zalogowaniu użytkownika do portalu kurs jest dostępny w katalogu kursów w pozycji Moje kursy.
Przeglądanie materiału szkoleniowego można kontynuowane na dowolnym urządzeniu, gdyż zapamiętywany jest ostatnio wyświetlany slajd prezentacji, a dostosowywanie wyświetlania materiału do rozmiarów ekranu (responsywność) pozwala efektywnie korzystać z kursu zarówno na komputerze stacjonarnym jak i na urządzeniach mobilnych.

Grapher: Wizualizacje w układzie kartezjańskim 2D i 3D oraz w układzie biegunowym

Kurs przeznaczony dla osób rozpoczynających pracę z programem Grapher. Prezentuje zagadnienia związane z tworzeniem wykresów i wizualizacji wielowarstwowych, także na podstawie nieregularnie rozłożonych punktów XYZ. Omawia układy współrzędnych wykorzystywane w programie, typy dostępnych wykresów, interfejs użytkownika, pracę z wybranymi istotnymi funkcjonalnościami, tworzenie przykładowych wykresów oraz  proces automatyzacji i pakiet Scripter.

Kurs zawiera bogatą bibliotekę przykładowych wykresów, szczegółowe procedury tworzenia wykresów wybranych typów razem z możliwością ich edycji, np. kilka rodzajów wykresów polarnych, wykres Pipera, czy wykres Durowa.

Łączny czas nagranych sekwencji pracy w środowisku programu wynosi około 6 godzin zegarowych.

Cena netto: 990.00 PLN