Gambit Centrum Szkoleń

Oferta kursów w systemie e-learning skierowana jest głównie do początkujących użytkowników oferowanego przez nas specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Responsywny charakter materiału szkoleniowego pozwala na efektywne jego wykorzystanie zarówno na komputerach stacjonarnych jak i na urządzeniach mobilnych.

W technologii tej oferujemy aktualnie kursy z zakresu wykorzystania programów: EndNote, Mathcad Prime, Surfer i Grapher, a w przygotowaniu jest materiał szkoleniowy z zakresu obsługi programów Mathematica, Origin, Global Mapper i NVivo. Kursy w technologii e-learning bazują na nagraniach sesji pracy z programem (tzw. screencasty). Charakter nagrań w kursach, łączący wizualizację pracy z programem wraz z komentarzem słownym lektora, pozwala na szczegółowe i efektywne zapoznanie się z rezultatami wykorzystania poszczególnych funkcji programów.

szkolenia

Kursy przygotowane są w przejrzystej formie, jako sekwencja prezentacji w formie slajdów, po której użytkownik może się poruszać w obu kierunkach, przeglądając następne sekwencja szkolenia lub wracając do wcześniejszych. Zapamiętywany jest ostatnio oglądany slajd i uczestnik kursu może zapoznawać się z materiałem szkoleniowym w wygodnych dla niego sesjach, rozpoczynając zawsze kolejną sesję od ostatnio przeglądanego slajdu. Większość slajdów zawiera link do uruchomienia sekwencji video demonstrującej prezentowane na slajdach funkcje programu będącego przedmiotem szkolenia.

Pełne wersje kursów dostępne są dla zalogowanych osób, które wykupiły dostęp do określonego tematu.