Surfer

Kurs e-learningowy

Kurs w trybie e-learningowym udostępniany jest użytkownikowi na okres 30 dni. Po uzyskaniu dostępu materiał kursu może być przeglądany przez użytkownika wielokrotnie za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Nie ma ograniczeń w dostępie do materiału szkoleniowego w okresie aktywności kursu. Po zalogowaniu użytkownika do portalu kurs jest dostępny w katalogu kursów w pozycji Moje kursy. Przeglądanie materiału szkoleniowego można kontynuowane na dowolnym urządzeniu, gdyż zapamiętywany jest ostatnio wyświetlany slajd prezentacji, a dostosowywanie wyświetlania materiału do rozmiarów ekranu (responsywność) pozwala efektywnie korzystać z kursu zarówno na komputerze stacjonarnym jak i na urządzeniach mobilnych.

Surfer: Mapy wielowarstwowe jako narzędzie wizualizacji danych

Kurs prezentuje zagadnienia związane z tworzeniem map wielowarstwowych w środowisku programu Surfer. Omawia ważne z punktu widzenia wielowarstwowości elementy struktury projektu oraz procedury jej modyfikacji. Podkreśla cechy map prostych istotne z punktu widzenia nakładania wielu warstw mapy.

Kurs pokazuje dozwolone i niedozwolone połączenia map prostych, wizualizacje przecinających się powierzchni i przekrojów pionowych na bocznej ścianie mapy 3D, łączenie pionowe warstw w różnych układach współrzędnych oraz poziome składanie map w uzupełniających się zakresach zmiennej x i y. Omawiane są mapy bazowe typu rastrowego oraz nadawanie georeferencji, a także mapy bazowe typu wektorowego z wizualizacją w formie symbologii na tego typu warstwie.

Łączny czas nagranych sekwencji pracy w środowisku programu wynosi około 7 godzin.

Cena netto: 990.00 PLN