Mathcad

STARTER

Starter w trybie e-learningowym udostępniany jest użytkownikowi na okres 30 dni. Po uzyskaniu dostępu materiał kursu może być przeglądany przez użytkownika wielokrotnie za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Nie ma ograniczeń w dostępie do materiału szkoleniowego w okresie aktywności kursu. Po zalogowaniu użytkownika do portalu kurs jest dostępny w katalogu kursów w pozycji Moje kursy. Przeglądanie materiału szkoleniowego można kontynuowane na dowolnym urządzeniu, gdyż zapamiętywany jest ostatnio wyświetlany slajd prezentacji, a dostosowywanie wyświetlania materiału do rozmiarów ekranu (responsywność) pozwala efektywnie korzystać z kursu zarówno na komputerze stacjonarnym jak i na urządzeniach mobilnych.

Mathcad Starter

Materiał kursu omawia podstawy użytkowania programu Mathcad Prime, jego proces instalacji, podstawy obsługi i sposoby wykorzystania programu do prowadzenia prostych obliczeń, definiowania zmiennych i funkcji w środowisku programu, tworzenie wektorów i macierzy, rozwiązywanie równań i układów równań oraz tworzenie wykresów.
Starter opracowano na bazie programu Mathcad Prime 3.0.

Łączny czas nagranych sekwencji pracy w środowisku programu wynosi około 1 godziny i 20 minut.

Cena netto: 99.00 PLN